Vapourhouse

(เวเปอร์เฮ้าส์)

ร้าน Vapourhouse (เวเปอร์เฮ้าส์) เป็นร้านจำหน่ายไปป์ ซิการ์ ยาเส้นมวน ยาเส้นไปป์ และอุปกรณ์การสูบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระดาษมวนบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ เปิดทำการครั้งแรกใน เดือนพฤษภาคม ปี 2555 ที่ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

สินค้าที่ร้าน Vapourhouse ถูกแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก คือ สินค้าเกี่ยวกับไปป์ สินค้าเกี่ยวกับซิการ์ และกระดาษมวน อุปกรณ์การโรล (Roll Your Own)

สินค้าเกี่ยวกับไปป์ - ไปป์ไม้ ไปป์ข้าวโพด และไปป์ทางเลือกอื่นๆ ยาเส้นสำหรับสูบไปป์ อุปกรณ์ในการสูบ เช่น ฟิลเตอร์กรอง ลวดล้างทำความสะอาด ตัวกดยา ตัวเขี่ย ที่เขี่ยบุหรี่ ที่วางไปป์ กระเป๋าใส่ไปป์ รวมถึงอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

สินค้าเกี่ยวกับซิการ์ – ซิการ์ Hand Made และ Machine Made นำเข้าจากคิวบา โซนยุโรปและเอเชีย หลากหลายขนาด ทั้งแบบแต่งกลิ่น และไม่แต่งกลิ่น ในระดับราคาที่แตกต่าง สามารถเข้าถึงได้

สินค้าเกี่ยวกับกระดาษมวน อุปกรณ์การโรล - ยาเส้นมวนนำเข้า กระดาษมวนบุหรี่ ก้นกรองทิปส์ เครื่องมวน เครื่องบดยา อุปกรณ์เก็บ โดยในหมวดนี้จะรวมถึงอุปกรณ์สำหรับการสูบกัญชาเพื่อใช้ในการแพทย์ด้วย

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ทั้งทางหน้าร้าน และช่องทางออนไลน์ ระหว่างเวลาทำการทุกวัน 11.00-20.00 น.

Vapourhouse
ห้อง 2016 ชั้น 2 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์
55 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
(ตั้งอยู่ชั้น 2 ตรงข้ามทางเข้าโรบินสัน ใกล้โซน MUNx2)
โทร: 086-6693009
โทรศัพท์: 086-6693009
Line: @vapourhouse
Facebook: https://www.facebook.com/vapourhouseshop/
E-mail: vapourhouse@yahoo.com